Güzereş TV

REKLAM ALANI

TARİHTE BUGÜN

Bilmeceler

 Xudê hezkirî Benîyan çêkirî Zîn li pişta şêrî kirî (Köprü/Pıre)
Min tiştek heye tiştok e
Ya bi kûlav û dersok e
Navê wê zirmendûk e
(Yumurta/Hêk)

Min tiştek heye tiştanî
Ne pê pêve ne panî
Bi xwe serkevîte ser banî
(Duman/Dûkêl)

Qulleteyna tijî av
Mareke reş li nav
Teyreke spi li hindav
Qulleteyn hij dibit
Marê reş dê mirît
Teyrê spi dê firît
(Fanûs-lempe)

Min tiştek heye mîr u hakim pêşve ra dibin. (Süpürge / Gêzik)

Kaxezek hatî bin dinê
Qet naête xendinê
(Mantar/Kivak)


KAYNAK : VAHİT AKIN
 
 
 
 
 
 

» Anasayfa

» Köy Hakkında Tüm Bilgiler

» Düğünler Erkek Tarafı

» Düğünler Kız Tarafı

» Dengbêjler

» Köyümüzden Videolar

» Köyümüzden Resimler

» Diğer Videolar

» Kültür-Sanat

» Köyümüz Tarihi

» Köyümüz Muhtarları

» Menkıbeler

» Coğrafi Yapısı

» Gotinêt Mezînan

» Navêt Stranan

» Kaniyên Güzereşê

» Çiyayên Güzereşê

» Zozanên Güzereşê

» Taxên Güzereşê

» Sitemiz Hakkında

 
Hakları Saklıdır. Web Kodlama: Mehmet YAYAN  Alt Yapı: My Desing